ARMIA KRAJOWA-NASZ PATRON150pxorzel_ak.jpg [150x185]

Mosiężny orzełek Armii Krajowej, bity w latach 1942-1945, ze zbiorów Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie (z Wikipedii)

 

Armia Krajowa (AK) były to konspiracyjne siły zbrojne utworzone na ziemiach polskich podczas II wojny światowej. Podporządkowane były rządowi emigracyjnemu i Naczelnemu Wodzowi. Armia Krajowa powstała we wrześniu 1939 roku jako Służba Zwycięstwu Polsce, a następnie jako Związek Walki Zbrojnej (do 14 lutego 1942). Komendantami głównymi AK byli kolejno: generał Stefan Rowecki "GROT" (do VI 1943), generał Tadeusz Komorowski "BÓR" (do X 1944) i generał Leopold Okulicki "Niedźwiadek". AK organizowana była wg struktury Wojska Polskiego na całym obszarze przedwojennej Polski; podzielona na okręgi i obwody. Armia Krajowa, oprócz walki partyzanckiej, prowadziła wywiad, sabotaż, dywersję, wykonywała zamachy na funkcjonariuszy niemieckich (najsłynniejszy na dowódcę SS w Warszawie, F. Kutscherę),akcje likwidacji zdrajców, odbijania więźniów, propagandę dywersyjną wśród Niemców i działalność antykomunistyczną. Organizacja wydawała ok. 250 tajnych czasopism.
AK w 1944 roku liczyła ok. 380 tys. żołnierzy. Od 1940 roku przygotowywała plany powstania powszechnego, jednym z wariantów była akcja "Burza", która miała poprzedzić wejście Sowietów i zapewnić delegaturom RP objęcie władzy. Po niepowodzeniu akcji na kresach wschodnich ograniczona została do stolicy (powstanie warszawskie). W czasie wojny poległo ok. 60 tys. żołnierzy AK.
Armia Krajowa została rozwiązana 19.I.1945 roku rozkazem generała Okulickiego, jednakże do 1947 roku część członków kontynuowała działania niepodległościowe. Od 1945 roku członkowie AK byli represjonowani, wielu z nich wywieziono do Rosji, w Polsce do 1956 roku liczna grupa była więziona, część z nich została skazana na karę śmierci (pośmiertnie zostali zrehabilitowani).

Strona opracowana na podstawie informacji zawartej w Popularnej Encyklopedii Powszechnej wyd. przez PINNEX Kraków

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Armii Krajowej w Milanówku

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony