Co to jest Rada Rodziców?  rr.png [181x101]

Rada Rodziców jest przedstawicielem ogółu rodziców uczniów SP2, pośrednikiem pomiędzy rodzicami a dyrekcją szkoły.

Czym zajmuje się Rada Rodziców?

Rada wspiera i koordynuje różne działania na rzecz dzieci i szkoły – razem z nauczycielami uzgadnia program wychowawczy i profilaktyki, opiniuje budżet szkoły, organizuje różne działania rodziców, finansuje nagrody na koniec roku szkolnego oraz nagrody w różnych konkursach. Zbieramy dodatkowe pieniądze na wyposażenie, pomagamy potrzebującym uczniom, wpieramy zdrowy styl życia np. instalując dodatkowe stojaki na rowery czy kupując sprzęt sportowy dla uczniów,

Na co przeznaczane są składki rodziców?

W ubiegłym roku szkolnym ze środków Rady Rodziców:

  1.  Dofinansowano nagrody dla uczniów, konkursy i zawody
  2.  Zorganizowano zabawy i spotkania dla dzieci (Andrzejki, bal karnawałowy…)
  3.  Zakupiono materiały plastyczne dla świetlicy
  4.  Dofinansowano zakup mundurków szkolnych, obiadów i wycieczek dla dzieci z rodzin
      w trudnej sytuacji finansowej.

Jakie są składki?

Bardzo prosimy o wpłaty, dzięki którym możemy podejmować działania na rzecz naszych dzieci i poprawy warunków w szkole. Sugerowana składka wynosi 10 zł miesięcznie na pierwsze dziecko i 5 zł miesięcznie na drugie dziecko. Niemniej każda, nawet najmniejsza wpłata jest ważna. Wpłat można dokonywać w składkach jednorazowych lub w ratach w sekretariacie szkoły bądź na konto:

86 9291 0001 0086 6983 3000 0010

 

                                                                                     Rada Rodziców

 

e-mail:  

milanoweksp2@gmail.com

 

W roku szkolnym 2017-2018 Rada Rodziców zgromadzone fundusze przeznaczyła na następujące działania:

  • zorganizowała i sfinansowała imprezy szkolne (Bal Andrzejkowy, Karnawałowy, Mikołajki i Dzień Dziecka),
  • przeprowadziła Pierwszy Szkolny Budżet Partycypacyjny. Uczniowie zgłaszali projekty, a następnie w głosowaniu wybrali jeden, który został zrealizowany – „klasa na powietrzu”. Rada Rodziców przeznaczyła na ten cel fundusze zgromadzone na kiermaszu świątecznym i zakupiła meble, które stanęły w szkolnym ogrodzie.
  • kupiła wskazany przez nauczycieli WF-u sprzęt sportowy,
  • sfinansowała nagrody na koniec roku szkolnego oraz dofinansowywała mundurki, obiady, wycieczki uczniom z rodzin w trudnej sytuacji finansowej.

Ponadto Rada Rodziców brała udział w organizacji Święta Szkoły oraz Biathlonu, zorganizowała stoisko na kiermaszu Świąteczna Warszawska, przygotowała na Dzień Dziecka przedstawienie z udziałem rodziców, zaangażowała się w działania związane z dostępem do wody pitnej w szkole (montaż „fontanny”), wspierała starania szkoły w sprawie modernizacji boiska. Stworzyła również grupę na facebook’u, gdzie rodzice mogą zgłaszać swoje uwagi, pomysły, dyskutować i zadawać pytania.

Link do strony:  https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F142800276360590%2F

 

Dokumenty Rady Rodziców dostępne są w BIP

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Armii Krajowej w Milanówku

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony